Usnesení Výroční členské schůze KCHGB k problematice luxace pately

 


V souladu s usnesením Výroční členské schůze Klubu chovatelů grifonků a brabantíků ze dne 25. listopadu 2001 v Praze - Jinonicích

s platností od 1.1.2002 nemůže být do chovu uznán jedinec, 
který se při bonitaci neprokáže vyšetřením luxace pately.

 

Specialista v oboru Posuzovatel luxace pately

(seznam platný od 1. srpna 2003, aktualizovaný 14.08.2003)

 

Jméno

Adresa

Telefon

 

MVDr. Milan Snášil, Csc.

Luční 62
616 00 Brno

549 251 419

msnasil@volny.cz

MVDr. Milan Dvořák, Ph.D.

Seifertova 6
638 00 Brno

541 562 344

603 225 574
dvorakm@vfu.cz

MVDr. Jiří Šebek

Krčínova 36
370 11 České Budějovice

385 522 390
vklinika@pohoda.com

MVDr. Petr Kukuč

Mostecká 18
737 01 Český Těšín

558 737 349

MVDr. Vítězslav Novák

Sadová 1158
738 01 Frýdek-Místek

558 630 870
novakvit@iol.cz

MVDr. Jaromír Ekr

Pražská 94
500 02 Hradec Králové

495 533 261

ekr.vet@seznam.cz 

Doc. MVDr. Alois Nečas, Ph.D.

Tyršova 11
679 61 Letovice

541 562 344
necas@eurosat.cz

MVDr. Petr Petráš

Husova 5
410 02 Lovosice

416 532 327

petr.petras@cmail.cz

MVDr. Vítězslav Raška

Hynaisova 12
709 00 Ostrava

596 621 677

MVDr. Jan Nytra

Alžírská 1499
708 00 Ostrava

596 965 648
jannytra@quick.cz

MVDr. Eva Štolcová

Maškovice 5
411 42 Ploskovice

416 735 351

MVDr. Roman Skala

Na Hrádku 8

128 00  Praha 2

224 923 717

606 264 615

MVDr. Michal Čáp

Kolmá 12
190 00 Praha 9

284 810 471

603 958 689

MVDr. Jiří Jahoda

Broučkova 5395
760 01 Zlín

577 225 810

medipet@volny.cz

 

Prozkoušené veterinární lékaře - specialisty na posuzování LP garantuje Komora veterinárních lékařů České republiky na základě doporučení zkušební komise složené z odborníků katedry Chirurgie a ortopedie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

 

Vyšetření LP smí podstoupit pes starší 12 měsíců!!

 

Vyšetření LP potřebné k bonitaci smí být provedeno pouze některým z uvedených veterinářů, neboť tento seznam je potvrzen také ČMKU. Vyšetření provedené jiným, než smluvním veterinářem, nebude uznáno. Garantem vyšetření LP pro náš Klub je MVDr. Michal Čáp.

lováka v Holandsku. Na oplátku odjíždí brabantík Bohouš od Vlčího pramene na půl roku do Holandska, kde na něj čekají krásné holandské psí slečny.
Chov grifonků je dnes možný opravdu za mezinárodní spolupráce. Grifonci získávají u nás stále větší oblibu a věříme, že si to plně zaslouží nejen pro svoji přátelskou a něžnou povahu.