Informace členům KCHGB

Vzhledem k hrotící se situaci, týkající se některých otázek stran krytí psy některých členů KCHGB, si dovolujeme své členy seznámit s řešením aktuálního sporu.

 

Pí Velenová importovala z USA do ČR psa BAG Rickshaw Black Rain, pes byl bonitován nejprve dne 2. 7. 2006  ve Zbraslavi JUDr. Kocourkem a byl označen jako nechovný.  Proti tomuto se pí Velenová ohradila, proto jí byla nabídnuta nová možnost bonitace za přítomnosti  veterinárního lékaře s aprobací na grifonky. Tato druhá bonitace proběhla dne 19. 11. 2006 v Praze a pes byl na základě posouzení MVDr. Pavelky opět uznán nechovným (ukazuje zuby, jazyk,  křivá čelist).

I přes tato 2 nezávislá posouzení se kauza dále vyvíjí tak, že pí Velenová postoupila celou záležitost k vyřešení právníkovi (viz. dopis). Dále máte přiloženu odpověď pí Bertrandové (viz. dopis) a stanovisko výboru klubu k této záležitosti (viz. zápis ze schůze výboru ze dne 11.2.2007).

 

Vzhledem k tomu, že výbor připravuje opatření, aby se podobným kauzám předešlo, považuje za vhodné, aby se s podobnými případy a jejich výsledky seznámila členská základna.

 


 Vyjádření pí Velenové k této kauze - vyjádření pí Velenové

                                                                            př. 1 - KJ - pí Ubrová   

                                                                            př. 2 - ČMKU - pí Košťálová

                                                                            př. 3 - ČMKU - pro výbor KCHGB

 

Konečné stanovisko vč. opatření - ČMKU   (přidáno 4. 4. 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slováka v Holandsku. Na oplátku odjíždí brabantík Bohouš od Vlčího pramene na půl roku do Holandska, kde na něj čekají krásné holandské psí slečny.
Chov grifonků je dnes možný opravdu za mezinárodní spolupráce. Grifonci získávají u nás stále větší oblibu a věříme, že si to plně zaslouží nejen pro svoji přátelskou a něžnou povahu.