Zápis

ze schůze výboru KCHGB ze dne 11.02.2007

 

Přítomní:Bc. Miloš Tupý, JUDr.H.Rotterová, J. Pidrmanová, M.Slovák, 

Omluveni: L.Bertrandová, M.Nedvědová, K. Trenzová

Hosté: M.Marečková

 

1.    Žádost p.J.Kadlece

2.    Stížnost paní M.Velenové

 

 

 

1. Pan Jakub Kadlec požádal o uvolnění z místa poradce chovu a zároveň o odstoupení z výboru. Výbor předpokládá, že pan Kadlec bude i nadále pomáhat klubu v uspořádání akcí.

    Poradcem chovu v současné době je paní L.Bertrandová. Místo pana Kadlece byla kooptována paní J.Pidrmanová jako zástupce PCH z následujících důvodů: poradce chovu musí být kdykoliv zastoupen v případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti, protože chovatelé musí dostávat KL a štěňata musí někdo přihlašovat na plemennou knihu a vše řádně evidovat po celou dobu nepřítomnosti nebo nemoci poradce chovu.

   Členové klubu musí vědět, na koho se obrátit v případě, že poradce chovu není přítomen. Paní Pidrmanová na členské schůzi obdržela 22 hlasů z možných 42. Paní Marečková, která měla o hlas více, není chovatelkou, věnuje se hlavně výcviku a pro klub se svým manželem vede naše stránky na internetu. Odmítla pracovat jako zástupce PCH z důvodů své nezkušenosti s chovem.

 

2. Výbor projednal stížnost paní Velenové o KL pro psa Black Rain Rickshaw  a po vyjádření ČMKU a po projednání s předsedou dozorčí rady ČMKU došel k názoru, nevydat žádný KL. Paní  Velenová i paní Petrová se mohou odvolat k členské schůzi.

 

3. Vše zveřejnit na klubových stránkách a ve Zpravodaji a informovat tak členskou základnu.

 

 

 

 

 

Slováka v Holandsku. Na oplátku odjíždí brabantík Bohouš od Vlčího pramene na půl roku do Holandska, kde na něj čekají krásné holandské psí slečny.
Chov grifonků je dnes možný opravdu za mezinárodní spolupráce. Grifonci získávají u nás stále větší oblibu a věříme, že si to plně zaslouží nejen pro svoji přátelskou a něžnou povahu.