Zápis

 ze schůze výboru Klubu chovatelů grifonků a brabantíků

konané v Pelhřimově dne 15. 8. 2007

 

 

Přítomni:          M. Tupý, L. Bertrandová, H. Rotterová, M. Slovák, J. Pidrmanová, M. Nedvědová, za KJČR  přizvána L. Ubrová

 

1.    Projednání stížností některých členů KCHGB směřovaných na ČMKU:  

Na webových stránkách KCHGB (www.boskowan.com/grifonek) budou z úvodní strany staženy veškeré stížnosti a články kromě věcných připomínek členů k Zápisnímu řádu. Ostatní příspěvky se mohou objevit pouze v sekci k tomu určené – v Diskusi.

2.    Kárné řízení vedené s členkou KCHGB Miloslavou Blatskou. Je třeba ještě prokázat DNA u jejích odchovů, které chovatelka prodala jako štěňata bez průkazu původu. M. Blatská bude vyzvána, aby se dostavila na schůzi výboru KCHGB k podání vysvětlení.

3.    L. Ubrová konzultovala s F. Novákem z dozorčí rady ČMKU a informovala výbor následovně: Na ČMKU byly zaslány stanovy bez kulatého razítka MVČR. Součástí Stanov nebyl Chovatelský a zápisní řád. Stanovy, Zápisní řád a Bonitační řád musí být ihned spolu s průvodním dopisem zaslány F. Novákovi.

4.    Termín členské schůze KCHGB byl stanoven na sobotu dne 13. 10. 2007 tak, aby se nekryl s Mezinárodní výstavou psů v Českých Budějovicích ani jinou významnou kynologickou akcí. O termínu schůze bude uvědomen a pozván p. Soukup z chovatelské komise ČMKU, který je členem KCHGB.

Návrh programu členské schůze:

1.      Zahájení

2.      Zpráva jednatele

3.      Zpráva pokladní

4.      Zpráva poradce chovu

5.      Zpráva revizní komise

6.      Kárné řízení s M. Blatskou

7.      Schvalování normativů KCHGB a názvu Klubu (dle nové zákonné normy je nutno každou zájmovou organizaci nazvat jako občanské sdružení)

8.      Usnesení

9.      Závěr

5.    Ke změnám Zápisního řádu – vynechat povinnost účasti na klubové nebo speciální výstavě, sjednotit Zápisní a Bonitační řád.

6.    Pokladní podává návrh na zvýšení členských příspěvků na 350,- Kč.

7.    Návrh na zvýšení veškerých poplatků pro nečleny KCHGB na dvojnásobek. 

8.    Návrh na zavedení poplatku za krytí u chovných psů.

9.    L. Bertrandová informovala o zaslané žádosti o Klubovou výstavu, která se bude konat dne 14. 6. 2008 ve Zbraslavi u Brna – v neděli 15. 8.      2008 pak proběhne bonitace. Speciální výstava 12. 4. 2008, Ostrava a Klubová výstava bez zadání titulu Klubový vítěz 15. 11. 2008 v Praze.

10. Výbor pověřil H. Rotterovou, aby na sekretariátu ČMKU stornovala veškeré záležitosti, které tam bez pověření výboru a zcela svévolně rozjednal p. Jakub Kadlec.

11.  Výbor přijal paní Libuši Ubrovou jako čestnou členku Klubu chovatelů grifonků a brabantíků.

 

 

 

 

 

Slováka v Holandsku. Na oplátku odjíždí brabantík Bohouš od Vlčího pramene na půl roku do Holandska, kde na něj čekají krásné holandské psí slečny.
Chov grifonků je dnes možný opravdu za mezinárodní spolupráce. Grifonci získávají u nás stále větší oblibu a věříme, že si to plně zaslouží nejen pro svoji přátelskou a něžnou povahu.