Vážení představitelé Klubů chovatelů grifonků,

Obracím se na vás s žádostí o pomoc a podporu. Je potřeba, aby Kluby chovatelů grifonků  na celém světě vyvinuly úsilí při získání prostředků na podporu výzkumného grantu zaměřeného na dva druhy onemocnění, které se u grifonků vyskytuje. U 46% vyšetřených grifonků, u nichž se podle jejich chovatelů před vyšetřením nevyskytovaly žádné potíže, byla diagnostikována syringomyelie či Chiariho malformace. Ve studii dr. Clare Rusbridge, které se účastnilo 50 grifonků, kteří nejevili známky či symptomy onemocnění, byla nakonec syringomyelie diagnostikována u 46% z nich.

Cílem tohoto dopisu je vyzvat všechny chovatele a chovatelské kluby v USA, Austrálii, Evropě, Skandinávii a ve Velké Británii, aby se spojili při získávání peněz na tento výzkum, účastnili se jej a také aby dále zvyšovali povědomí o těchto dvou závažných chorobách, které se začínají u našeho milovaného plemene objevovat.

Díky paní Ruth Pereira a její schopnosti oslovit neziskovou organizaci Canine Health Foundation (CHF), aby vytvořila grant na lékařský výzkum, má naše plemeno nyní možnost zahájit zkoumání možností identifikace DNA markerů (ukazatelů). Tím pádem bychom v budoucnosti byli schopni diagnostikovat postižené psy pouze na základě jednoduchého krevního rozboru. Ovšem nyní je na nás, abychom udělali první krok v podpoře tohoto grantu číslo #1004 a mohli tak zahájit výzkumný proces.

Organizace CHF schválila dotaci ve výši 140 000 USD za podmínky, že z vlastních zdrojů bude získáno 70 000 USD. Do současné doby se nám podařilo získat již 20 000 USD. Závěrečný termín, do kterého je možno peníze získat, je 7. březen 2008, kdy bude vedení CHF hlasovat o konečném schválení grantu. Naším reálným cílem je získat 35 000 USD a věříme, že někteří z důležitých sponzorů a „přátel CHF“ podpoří tento grant dalšími penězi a že CHF bude souhlasit s dotací z jiných svých fondů tak, abychom se dostali na potřebnou hranici, kdy bude možno zahájit výzkum. Věříme, že je v našich silách získat potřebných 35 000 dolarů (což je velmi reálný cíl) a že grantový výzkum se tak pohne dopředu.

Když by každý z klubů oslovil své členy, chovatele, aby přispěli do CHF podle pravidel, která jsou popsána níže, nebo pokud by mohl přispět sám váš chovatelský klub, ukázal by se tím obrovský zájem a podpora, která by jistě napomohla přesvědčit vedení CHF při jejich hlasování o podpoře grantu #1004 pro grifonky.

Do současné doby se nám podařilo získat peníze od těchto sponzorů:

Australský Klub chovatelů grifonků je připraven přispět částkou 5 000 dolarů

Soukromý dar od paní Ruth Pereira                                           5 000 dolarů

Prostřednictvím šeků a internetových příspěvků jsme přijali         6 000 dolarů

Americký klub grifonků přispěl částkou                                     1 000 dolarů,

aby podpořil úsilí k získávání peněz a je připraven v průběhu příštího týdne zahájit další kampaň

Jak prostřednictvím internetu přispět do Canine Health Foundation na grant #1004 pro grifonky:

1)       Jděte na stránky CHF: https://secure. qgiv.com/ cps_donors/ index.php? key=akcfound

2)       Příspěvek v rámci USA: on-line donation (minimální částka je $50.00) doplňte požadované informace

3)       Příspěvek mimo  USA: on-line donations (minimální částka je $50.00) doplňte svou adresu, vše v do prvního řádku, pak do kolonky City (město), State (Stát) a Zip napiště: Raleigh, North Carolina  27627-7941

4)       Klikněte na  “donation”

5     Objeví se vám tři možnosti příspěvku, vyberte: “Donor Advisory Fund”

6)       Pak MUSÍTE do vyhrazeného místa napsat: “for Brussels Griffon Grant #1004” 

Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek. Pokud budete mít jakékoli další otázky, prosím dejte mi vědět.

 

S díky

 

Meg Prior

American Brussels Griffon Association (Americký klub grifonků)

Health Committee (Komise pro zdraví)

 

ALVIN KENNELS

Meg Prior

6601 Dannyboyar Ave.

West Hills,   CA   91307

Phone # (818) 888-0557

Mobil # (818) 337-8182

meg@megpriorconsult ing.com

Slováka v Holandsku. Na oplátku odjíždí brabantík Bohouš od Vlčího pramene na půl roku do Holandska, kde na něj čekají krásné holandské psí slečny.
Chov grifonků je dnes možný opravdu za mezinárodní spolupráce. Grifonci získávají u nás stále větší oblibu a věříme, že si to plně zaslouží nejen pro svoji přátelskou a něžnou povahu.