Grifonek – pes s pracovním srdíčkem

             Jsem majitelkou brabantice Dorotky Roxmavel, která se od štěněcího věku projevovala jako opravdový grifonek! Její temperament, zvědavost, nebojácnost aportování čehokoliv mě  přivedlo na myšlenku, že u tohoto malého tvorečka začnu s pracovním výcvikem .

Hovořím-li o výcviku grifonka, znamená to učení formou hry bez jakéhokoliv náznaku verbálního či fyzického násilí!!!

Od tří měsíců začala Dorotka se mnou a psími kamarády německými ovčáky navštěvovat kynologické cvičiště. Největší zábava je chytat kořist, kterou jsem vyrobila ze zbytku jemné kůže, tu uvázala na provázek, ten přivázala na asi 0,5 m tyčku, kterou mám v ruce. Přivedu-li kůži do pohybu, Dorotka loví a provádí zákusy – dosti tuto hru  vyžaduje.

             Od štěněčího věku podporujte u grifonka chuť aportovat – lovit, takže pokud možno stále zaměstnávejte své grifonky házením předmětů z různých materiálů (pešek,balonek,ponožka, klíče, dřívko a pod)- udělejte z grifonka náruživého aportéra, který za odhození aportíčku udělá cokoliv. Při výcviku je důležitá motivace – tzn. odměna, kvůli které pejsek požadovaný cvik  s ochotou a radostí provede.

 Motivace může být: již zmíněný aportík  nebo pamlsek , spolu s ústní pochvalou psovoda, popř.  pohlazením a poplácáním.

 

S Dorotkou jsem vykonala zkoušku základní ovladatelnosti psa – ZZO, kde v krátkosti uvedu obsah zkoušky:

-          přivolání,

-          ovladatelnost na vodítku (tzn. chůze u nohy psovoda, obraty vpravo a vlevo za pochodu a obraty vpravo a vlevo na místě),

-          polohy sedni, lehni, vstaň

-          odložení psa do polohy lehni za pochodu

-          aport

-          odložení psa (15 kroků)

Speciální cviky:

-          přivolání psa za ztížených podmínek

-          chování psa ve skupině osob

-          chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě

 

Pro její šikovnost dále vykonala zkoušky ovladatelnosti psa-ZOP, stručný obsah zkoušky:

-          přivolání

-          ovladatelnost na vodítku

-          ovladatelnost bez vodítka

-          polohy sedni,lehni,vstaň

-          odložení (vzdálenost 30 kroků)

Cviky skupinové a speciální

počet psů ve skupině je 3-5

-          ovladatelnost na vodítku ve skupině

-          sedni – lehni vstaň ve skupině na vodítku

-          odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min)

-          přenesení psa psovodem a cizí osobou (5m+5m,pes má náhubek)

-          chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením

 

Ovladatelnost a pracovní vlohy Dorotky jsem využila při výcviku a zkouškách agility.

 Agility – další z aktivit  jak lze  zaměstnat grifonka.

 To, že  Dorotka umí, vypracovat pachovou stopu, že ví, co je to hledat ve tmě i za světla  ztracenou paničku, nebo jakoukoliv osobu, kterou štěkotem ohlásí, že se umí plazit, že umí zdolat žebřík, houpačku, vodní příkop….,  mě jen přesvědčilo o tom, že grifonek je schopen se naučit  cokoliv.

Nebojte se prosím o prezentaci grifonka po pracovní a sportovní stránce, navštivte nejbližší kynologická cvičiště, kde vám s výcvikem poradí a zkušení výcvikáři dovedou ke zkouškám.

 

Hřebačková Jaroslava

www.vetrnapole.wz.cz

 

Slováka v Holandsku. Na oplátku odjíždí brabantík Bohouš od Vlčího pramene na půl roku do Holandska, kde na něj čekají krásné holandské psí slečny.
Chov grifonků je dnes možný opravdu za mezinárodní spolupráce. Grifonci získávají u nás stále větší oblibu a věříme, že si to plně zaslouží nejen pro svoji přátelskou a něžnou povahu.