Canisterapie

 

Morava - Canisterapeutické sdružení

Léčba lidské duše psí láskou aneb canisterapie.

 

 

 

Morava

8. června 2000 vzniklo Canisterapeutické sdružení Jižní Morava, které se oddělilo od pražské canisterapie, které odchodem paní Galajdové do Belgie začalo stagnovat.

Bližší informace je možno získat na adrese: http://canisterapie.mendelu.cz

Předseda: Vlasta Dráždilová, Lelekovice 409, 664 31. Tel. 608 462 423

Tiskový referent ing.Petr Hodboď Ph.D.

Podhorní 1

628 00 Brno

e-mail: hodbod@mendelu.cz

 

Grifonci, kteří mají zkoušky z canisterapie

Leo Belgicus Count on me (Kryštof) - majitel L.Bertrandová

Amálka Malý poutník  L.Bertrandová

Eshley Malý poutník  L.Bertrandová

Charlie Malý poutník  L.Bertrandová

Adélka Dam Tesoro  A.Wludyková

Ennie Mawpet   A. Škodová 

Bonifác Roxmavel   I. Mikulecká

Mandy Malý poutník - Kaliberová Eva

 

Léčba lidské duše psí láskou aneb canisterapie.

      Canisterapie je nová forma psychoterapie, jenž získavá ve světě stále větší uznání pro své vynikající výsledky. Mnoho z nás trpí nedostatkem lásky, přátelského kontaktu, porozumění. Absence těchto pocitů se projevuje zejména u tělesně či duševně postižených, u starých osamoceně žijících lidí. V těchto případech se ukazuje jako nezastupitelné přátelství psa, který umí mít bezvýhradně rád, dokáže trpělivě naslouchat a často se snaží rozptýlit náš zármutek. Canisterapeutická společnost shromažďuje chovatele se psy, kteří chtějí pomáhat druhým.
      Společnost byla založena Zdenkou Galajdovou a její dcerou MUDr.Lenkou Galajdovou. V současné době již vznikla pobočka na jižní Moravě. 

      Důležité pro tuto práci je mít hodného psa, který není agresivní, snese přítomnost dětí, je nebojácný a mazlivý. Nejprve je třeba složit zkoušky, teprve pak jsou pes a jeho pán připraveni na svou úlohu.
     Je potěšitelné, že ze 14ti zkoušených psů, kteří složili zkoušky s plným počtem bodů a byli hodnoceni jako velmi vstřícní, bylo 5 z Boskovic (belgický ovčák Ireny Prchlikové, německý pinč Ivany Wetterové a 3 grifonci Lady Bertrandové). Svoji zatěžkávací zkoušku prožili 27.května v Kvasicích na Kromeřížsku. Právě zde měli mentálně postižení z celého okolí svůj sportovní den. Akce se zúčastnili s velkým úspěchem i naši pejskové. Nyní jsou připraveni pomáhat v ústavech v Boskovicích.
Často lidé přemýšlejí o našem zisku z této činnosti. Zapomínají, že dobrý pocit z pomoci druhým nelze penězi vyvážit.

 

Kontaktni adresy: Zdenka Galajdová, Hanušova 14, Praha 4 140 00, tel. 02/900 22 125
                                            Lada Bertrandová, Zastřižlova 9, Boskovice 680 01, tel. 0501/455 166

  

 

   Mentálně postižení s Kryštofem

 

    Amálka, Eshley a Kryštof s rozhodčí na zkouškách

     

Bonifác Roxmavel - canisterapie

 

Slováka v Holandsku. Na oplátku odjíždí brabantík Bohouš od Vlčího pramene na půl roku do Holandska, kde na něj čekají krásné holandské psí slečny.
Chov grifonků je dnes možný opravdu za mezinárodní spolupráce. Grifonci získávají u nás stále větší oblibu a věříme, že si to plně zaslouží nejen pro svoji přátelskou a něžnou povahu.